Գել թրոմբի լիոֆիլացված ամեբոցիտային լիզատ ռեագենտ էնդոտոքսինի վերլուծություն Մեկ թեստային սրվակներ

Թողեք ձեր հաղորդագրությունները